« Jan Erik Askildsen

Professor, Dr. oecon

Faglig tilknytning:
Uni Rokkansenteret
Institutt for økonomi, UiB

Pågående prosjekter


Telefon: +4755589218
Telefax: +4755589210
E-post: jan.askildsen@uni.no
Adresse
: Nygårdsgaten 5,
5015 Bergen